Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op uw verzoek zullen wij u de voorwaarden toezenden, u kunt hiernaar vragen via info@ps-recruitment.nl. Onze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de fase voorafgaand aan het feitelijk sluiten van een overeenkomst, in welke fase bijvoorbeeld gegevens van een kandidaat worden verstrekt of een kandidaat persoonlijk wordt geïntroduceerd. Het is van groot belang dat u vooraf kennisneemt van onze algemene voorwaarden, zodat u weet wat wel en wat niet is toegestaan.